Pravila za članstvo i korištenje naše mreže
Mrežu https://www.civijasenje.com u daljem tekstu ,,mreža" 1. Može i treba koristiti svako slobodouman dobronameran kulturan i svako ko hoće normalan sistem komunikacije sa drugim ljudima iz okoline i sveta. 2. Poštovanje drugih članova se podrazumeva u bilo kom vidu komunikacije, 3. Vredjanje javno ili na pp čatu po bilo kom osnovu nije dozvoljeno! iz bilo kog opravdanog ili neopravdanog razloga. ( ovde se ban korisnika dobija samo jednom i traje zauvek). 4. Razmena mišljenja je poželjna i dobrodošla u svakom smislu pa i debata na mreži izmedju korisnika. 5. MOLIMO članove da ne vrše preveliki upload slika i koekakvih nebitnih stvari jer resursi nam nisu veliki kao što ima FB TWITER TELEGRAM itd. niti smo mreža i ,,nikada ne želimo biti" te veličine i tog obima.